Najnovije Vijesti

Arhiva oznaka: mir

Spokoj i pouzdanje

Božju tajnu za duhovnu snagu nalazimo u Izaiji 30,15: “U povratku i počinku bit će vam spasenje, u spokoju i pouzdanju bit će snaga vaša.” Riječ za spokoj na hebrejskom znači počinak – miran, opuštajući, oslobođen svake tjeskobe. Danas mnogi kršćani nemaju tu vrstu spokojstva i mirnoće ovdje opisane. Mnoštvo je vjernika …

Pročitaj Više »

Kad biste samo!

Mi, kao kršćani, znamo da je Isus jedina nada za svijet. Pavao govori o toj nadi kad piše: “Zato se sjećajte … da ste u ono vrijeme bez Krista bili otuđeni … bez dijela u Savezima obećanja, BEZ NADE i bez Boga u ovom svijetu. Ali sada … vi … …

Pročitaj Više »

Ne boj se!

Naše je društvo danas slomljeno. Imamo škole koje su izvan kontrole, vođe koje su zbunjene, bankarski sustav koji se urušava, nezaposlenost koja se širi, socijalne programe koji su nesigurni te potpuni slom moralnih vrijednosti. A na vrhu svega toga, Zemlja je možda na rubu nuklearne katastrofe. Ukratko, stvari kao da …

Pročitaj Više »

On pomaže svom narodu

Pjesme pobjede koje se pjevaju nakon pobjeda nisu prave pjesme vjere. Zašto? Jer našim iskustvom u pobjedi naše sumnje nisu primile smrtni udarac. Vidite, kad iskusimo pobjedonosno izbavljenje, imamo privremenu provalu zahvalnosti. Prirodno smo zahvalni jer je naš Bog milosrdno radio za nas usprkos našim sumnjama. Međutim, što se događa s našim …

Pročitaj Više »

Stjecanje snage

U vrijeme kad su veliki sudovali padali na naciju svuda oko njega, Izaija je svjedočio da je imao dvostruki dio mira. Isti divan položaj koji je Izaija imao u ona opasna vremena na raspolaganju je i nama. Ovo obećanje odmora odnosi se na sve “čiji um je čvrsto na tebi” …

Pročitaj Više »

Napredovanje u nadi

“A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da napredujete u nadi snagom Duha Svetoga” (Rim 15,13). Kad se, prema Pavlu, dolazi do predmeta nade, mora biti uključeno djelo Duha Svetog. Dakle, kako napredujemo u nadi, kao što Pavao moli za nas da činimo? Kako …

Pročitaj Više »

Je li Bog ljut na vas

“‘Jer Gospodin kažnjava onoga koga ljubi i šiba svakoga koga usvaja za svog sina.’ Ustrajte u strogom odgoju! Bog postupa s vama kao sa sinovima. Jer koji je sin, ako je zbilja sin, koga otac ne kažnjava?” (Heb 12,6-7). Nikada niste ljubljeniji kao kad vas Gospodin kažnjava ili ispravlja. Zapravo, …

Pročitaj Više »

Božje mjesto tišine

Kad ste potreseni – kad osjećate da ste svladani strahom, pognuti od velike nevolje, uznemireni brigama za svoju budućnost – Bog kaže da postoji tajno skrovište. To je mjesto utjehe gdje nalazimo spokojstvo za našu dušu. Gdje je to tajno skrovište? To je odaja u vašem umu koju Izaija ovako …

Pročitaj Više »

Vaše mirno pouzdanje

“Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu, i kome je Jahve uzdanje. Nalik je na stablo zasađeno uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kada dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod” (Jer 17,7-8). U …

Pročitaj Više »