Najnovije Vijesti

Arhiva oznaka: kušnja

Mnogo zahvaljivanja

U Psalmima David uzdiže Božju veličinu blagoslivljajući one koji se uzdaju u njega. “O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utječu na očigled sinovima čovječjim. Zaklanjaš ih štitom lica svoga od zavjera ljudskih; u šatoru svom …

Pročitaj Više »

Kroz svaku kušnju

Mi odabiremo hoćemo li živjeti svoj život ispunjen mučnim strahom ili s pouzdanjem u Boga. Ako si dopustimo brinuti se o jednoj stvari danas, brinut ćemo se o dvije sutra. Ukratko, naš će se strah nastaviti gomilati kako će valovi problema dolaziti. A onda, ako naš strah nesmetano ode dalje, …

Pročitaj Više »

Veličina našega Boga

Psalmist David nas podsjeća na veličinu Božju čak i usred velikih valova. Naši trenutačni valovi možda su podigli svoje bučne glasove, ali Bog vlada nad čitavom prirodom. On sam je u kontroli. David iznosi molbe onih koji su svladani bujicama u svojoj duši: “Spasi me, Bože: vode mi dođoše do …

Pročitaj Više »

Božja Riječ govori glasnije

Naša služba ima web stranicu koja prima poruke kršćana sa svih strana svijeta. Vjernici iz različitih nacija sada pišu istu stvar: Spušta se strah. Kao što je prorokovano u Pismu, Bog potresa sve što može biti potreseno i teško je dokučiti svo potresanje koji se događa. Usred svega toga širi se tjeskoba …

Pročitaj Više »

Neoborivo obećanje

Dok čekamo na Boga da djeluje, moramo vjerovati da čuje vapaj našega srca: “Uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje … jer Gospodin je pun samilosti i milosrđa” (Jak 5,10-11). Bog duboko suosjeća s našim suzama i jecajima. On čuje naš plač. Isus je dao jedno neoborivo obećanje …

Pročitaj Više »

Iscjeljujuće nevolje

Pročitao sam mnoge biografije misionara, sve od drevne povijesti pa do ovih vremena. Pomislili biste da su ti dragi ljudi, tako upotrebljavani od Boga, imali priče o neprestanoj ljubavi, sili i radosti. Ali ne. Njihove priče obilježene su bolima srca, obeshrabrenjima, čak izdajom – priče ne o avanturi, nego strahovima. …

Pročitaj Više »

Pouzdanje u Isusa

Neprijatelj dolazi poput bujice ričući protiv svetih koji nemaju dijela s tamom. Sotona može učiniti da se sve u njihovu životu čini kao da se raspada: molitve kao da su im prepriječene, nebo kao da je od olova te trpe nevolje na svim stranama. U takva vremena njihovo srce im …

Pročitaj Više »

Bog je vjeran svojoj djeci

Moramo biti potpuno svjesni neprijateljevih zamisli i metoda. Najsnažnije oružje u sotoninu arsenalu je žestoka laž – od vodećeg lašca! Što je najveća laž? Da Bog nije vjeran svome narodu. Upravo kao što je činio i kroz povijest, sotona želi napasti naš dom, brak, djecu, zdravlje, posao i karijeru, samo naše …

Pročitaj Više »

On nas nikada ne pušta

“Ali ja sam molio za te da tvoja vjera ne malakše” (Lk 22,32). Za mene je ovo jedan od redaka Pisma koji najviše ohrabruje. Petar je prolazio kroz oštru kušnju, a Isus ga je uvjerio da bez obzira s čime će se suočiti, njegova vjera neće malaksati. Iako se odrekao …

Pročitaj Više »

Nikada se ne predajte

U Otkrivenju Krist govori o sebi kao o “ONOM KOJI OTVARA I ZATVARA VRATA” (vidi Otk 3,7). Bilo je to u pismu poslanom vjernicima u staroj Filadelfiji, crkvi koju je Gospodin pohvalio jer je održala njegovu riječ o postojanosti i nikada se nije odrekla njegova imena. Jednostavno rečeno, u najmučnija …

Pročitaj Više »