Najnovije Vijesti

Arhiva oznaka: Bozja Rijec

Poznavanje punine radosti

Riječ Božja otkriva kako nas Bog izbavlja od težnje grijeha u našem životu. “Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći. Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, …

Pročitaj Više »

Naš samilosni Bog

U svom najmračnijem trenutku, Jeremija je otkrio slavnu istinu koja je njegovu umu donijela novu nadu i sigurnost. Zapravo, on je već znao tu istinu, ali ona nije dotakla njegovu dušu, dok nije došao do kraja samoga sebe. Otkrio je da kad je dosegao sâmo dno, Bog je bio tamo! …

Pročitaj Više »

Molitve vjere

Molitva je tajna duhovnog rasta, ali ako odlazimo k prijestolju samo za našu osobnu izgradnju i potrebu, sebični smo. Biblija nam pokazuje da ne možemo zanemariti ozbiljno moliti za potrebe onih oko nas te nam daje primjere “molitava pomaganja” (vidi 2 Kor 1,11). Ljudi često kažu: “Molit ću za tebe” …

Pročitaj Više »

Prakticiranje vjere

Vjera je zapovijed i Bog odgovara onima koji je prakticiraju. Većina zapisanih svjedočanstava koja primimo u naš ured sadrži tu istinu. U svakoj prilici kad je vjernik prakticirao tu istinu Božje Riječi, Isus je došao k toj osobi. I njegov službujući Duh donio im je utjehu te obnovio snagu u njihovu mračnom …

Pročitaj Više »

Božja Riječ govori glasnije

Naša služba ima web stranicu koja prima poruke kršćana sa svih strana svijeta. Vjernici iz različitih nacija sada pišu istu stvar: Spušta se strah. Kao što je prorokovano u Pismu, Bog potresa sve što može biti potreseno i teško je dokučiti svo potresanje koji se događa. Usred svega toga širi se tjeskoba …

Pročitaj Više »

“Zavapiše Jahvi”

Biblija jamči da je moguće razumjeti Gospodnju dobrotu. Što je ključ? Kralj David je rekao: “Tko je mudar, nek o svemu tom razmišlja i nek uvidi dobrotu Jahvinu” (Ps 107,43). David je primio strahovito otkrivenje Božjega milostivog, opraštajućeg srca. Otkrio je to jednostavno gledajući kako se Bog u prošlosti bavio svojom ljubljenom …

Pročitaj Više »

Gospodin drži svoju riječ

Nikada se nisam osjećao bespomoćnije i uznemirenije nego kad smo se ponovno doselili u grad New York kako bismo započeli s crkvom Times Square. Još smo jednom bili ovisni o rasporedima najmodavaca i građevinskih inspektora. Kad bih morao čekati, postajao bih prilično nestrpljiv te bih vapio: “Gospodine, toliko se toga …

Pročitaj Više »

Istinska snaga

Kao narod Božji, ne možemo ići naprijed u puninu u Kristu ako se sve više ne odvajamo od duha ovoga svijeta. Ako ne postajemo sve nebeskijeg uma i sve manje prikačeni za svjetovna zadovoljstva koja nas okružuju, ostat ćemo bez radosti našega spasenja. Žalosna je istina da mnogi vjernici nisu …

Pročitaj Više »

Gladni Božje Riječi

“Radost Jahvina vaša je jakost” (Neh 8,10). U vrijeme kad su ove riječi bile naviještene, Izraelci su se upravo vratili iz ropstva u Babilonu. Pod vodstvom Ezre i Nehemije, ljudi su ponovno sagradili razorene jeruzalemske zidine. Sad su svoj pogled svrnuli na ponovno uspostavljanje hrama i obnovu nacije. Nehemija je …

Pročitaj Više »